Pressmeddelanden

Vilhelmina Mineral AB (publ) has Obtained a Conditional Approval for Listing on Nordic MTF by Nordic Growth Market NGM AB

Swedish junior resource company Vilhelmina Mineral AB (publ) (the "Company") has from Nordic Growth Market NGM AB obtained a conditional approval for listing on multilateral trading platform Nordic MTF in Stockholm. First trading day is estimated to November 29, 2018. Vilhelmina Mineral AB (publ) will be traded under ticker code VILHEL MTF.

Vilhelmina Mineral AB (publ) is Swedish junior resource company with focus on Nordic base metal projects, primarily copper and zinc. Key assets include former mines Stekenjokk in Sweden and Joma in Norway. For more information about Vilhelmina Mineral AB (publ) see www.vilhelminamineral.com. At the Company's web page an Information Memorandum will be published one day before first day of trading at NGM Nordic MTF.

Chairman of Vilhelmina Mineral AB (publ) is Michael Timmins. CEO is Peter Hjorth.

"Approved listing at NGM is very positive. Increased focus on our Company in a public environment and enhanced access to the capital market are valuable aspects in relation to this" says Peter Hjorth, CEO of Vilhelmina Mineral AB (publ).

Advisors to the Company in the listing process are mentor beQuoted and issuing agent Aqurat Fondkommission.

Approval of listing is conditional upon Vilhelmina Mineral AB (publ) satisfying the following formal listing requirements (i) securing financing covering running cost for a period of twelve (12) months and (ii) having a minimum of three hundred (300) shareholders at the first day of trading on Nordic MTF and (iii) no additional information has emerged that impacts the Company's fulfillment of listing requirements.

First day of trading is estimated to November 29, 2018. Vilhelmina Mineral AB (publ) will be traded under ticker name VILHEL MTF.

Nordic MTF is NGM's Nordic growth market, and provides access to the capital market for growing companies via a professional trading platform and support from advisors linked to Nordic MTF. Trading via Nordic MTF is conducted in the same trading system as NGMs other markets and therefore be accessed by all Nordic and international members to the stock exchange.

Stockholm September 27, 2018

For additional information:
Peter Hjorth, CEO, Vilhelmina Mineral
Tel: +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com 

Vilhelmina Mineral is a Swedish junior resource company with focus on copper and zinc projects in the Nordic countries. In Sweden the Company owns the Stekenjokk project in which approximately 7 million tons were produced between 1976 and 1988. According to estimates there are remaining indicated mineral resources of 7.4 million tons with grades of 1.17% Cu, 3.01% Zn and 47 g/ton Ag (cut-off 0.9% Cu). In Norway, Vilhelmina Mineral is co-owner in the Joma field in which some 11.5 million tons were previously produced between 1972 and 1998 with average grades of 1.5% Cu and 1.5% Zn. The Joma field (excluding Gjersvik) is estimated to hold approximately 5.7 million tons with grades of 1.55% Cu and 0.82% Zn (cut-off 0.8% Cu).

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet (januari - mars 2019)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr
2019-05-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 3 maj beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument.

2019-04-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") har tidigare via den finansiella kalendern på Bolagets webplats kommunicerat den 25 april 2019 som datum för årsstämma. På grund av administrativa skäl har datumet flyttats fram och aktieägarna kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

2019-03-15
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com.

2019-03-01
Regulatorisk

Styrelsen i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har beslutat om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i det nybildade dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB ("Upgrade Mineral"). Beslutet har skett med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 augusti 2018. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Upgrade Mineral är den 7 mars 2019.

2019-02-12
Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober - december 2018)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 3,3 (1,1) mkr
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till - 3,3 (-1,1) mkr
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,22 (-0,11) kr

 Helåret (januari - december 2018)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för de första nio månaderna uppgick till 11,0 (1,1) mkr
  • Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -11,3  (-2,9) mkr
  • Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,84 (-0,34) kr
2019-01-30
Regulatorisk

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") har utsett ledamoten Scott Moore till ny ordförande av styrelsen. Scott Moore representerar kanadensiska ägaren Vilhelmina Minerals Inc. som indirekt kontrolleras av kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Moore ersätter tidigare ordförande Michael Timmins som lämnar sin befattning inom Forbes & Manhattan och därmed även övriga uppdrag inom Forbes & Manhattans portföljbolag.

2019-01-17
Regulatorisk

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB:s (publ) norska dotterbolag Joma Gruver AS har erhållit godkännande av Røyrviks kommun för det planprogram som framtagits för Joma industriområde. Planprogrammet stipuleras enligt plan- och bygglagen och är en del av tillståndsprocessen som syftar till att återstarta gruvverksamhet i Joma.

1
2
3