Finansiell kalender

april 25 2019
Årsstämma
maj 10 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 09 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 08 2019
Delårsrapport Q3 2019