Styrelse och revisor

Scott Moore Ordförande

Född 1964, Bachelor of Arts University of Toronto och MBA Kellogg School of Management, Chicago.

Har 25 års erfarenhet från gruv- och råvarusektorn. Chief Operating Officer på Forbes & Manhattan, VD för Euro Sun Mining listat på Torontobörsen och styrelseordförande för Copper One. Tidigare VD för bl a Dacha Strategic Metals.

Peter Hjorth Ledamot och VD

Peter Hjorth, född 1965, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Medgrundare av Vilhelmina Mineral. Tidigare styrelseledamot och medgrundare av gruvutvecklingsbolagen Botnia Exploration AB, Arctic Gold AB och Kilimanjaro Gold AB. Tidigare VD i geofysikteknikbolaget Guideline Technology AB.

Jonas Dahllöf Ledamot och vice VD

Född 1963, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Advanced Management Programme Insead.

Medgrundare av Vilhelmina Mineral. Tidigare bl. a. VD för SF Anytime och styrelseordförande i Botnia Exploration AB.

Neil Said Ledamot

Född 1979, Juris doctor University of Toronto och Bsc i ekonomi från Wilfrid Laurier University.

Bolagsjurist Forbes & Manhattan, styrelsemedlem och rådgivare till ett antal gruv- och råvarubolag noterade på Toronto Stock Exchange och TSX Venture.

Leslaw Kwasik Ledamot

Född 1948, Ingenjörsexamen från Opole University of Technology, Polen.

Gruvingenjör och platschef för Euro Sun Mining. Tidigare verksam i ett antal internationella gruvföretag som INCO Ltd Canada, Xstrata mfl.

Revisor

Henrik Boman Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserad revisor Henrik Boman som huvudansvarig revisor.