Bolagsstämmor

Årsstämma den 3 maj 2019

Årsstämman ägde rum den 3 maj 2019 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 2 augusti 2018

Extra bolagsstämma avhölls den 2 augusti klockan 15:00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma

Styrelseprotokoll 2018-05

Styrelsens redogörelse väsentliga händelser 12 juli 2018

Styrelsens yttrande vinstutdelning 12 juli 2018

PwC yttranden 18 juli 2018

Villkor teckningsoptioner

Emission av teckningsoptioner

Beslutsförslag

Årsstämma den 18 april 2018

Årsstämma i Vilhelmina Mineral avhölls onsdagen den 18 april 2018 kl 16:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Protokoll från årsstämma

Årsredovisning 2017