Nyemission oktober 2018

Nyemission i Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Nu genomför vi en nyemission inför notering av aktien på NGM Nordic MTF.

Emissionen i korthet

 • Teckningsperiod: 12 oktober - 26 oktober 2018
 • Teckningskurs: 5 SEK/aktie
 • Minsta teckningspost: 1 500 aktier
 • Emissionsvolym: Högst 23 MSEK
 • Antal aktier i Erbjudandet: Högst 4 600 000 aktier
 • Bolagsvärdering: 72,6 MSEK (före emission)
 • Emissionsgaranti: 18,4 MSEK (80%)

Emissionen är stängd.

Affärsidé:

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Målsättning:

Den primära målsättningen är att inom en period av 5-10 år sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruv start till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvor.

Strategi:

Bolagets strategi innebär i huvudsak följande:

 • Fokus på basmetaller i Norden
 • Förvärva projekt i tidiga skeden med existerande mineralresurser och där god potential finns för utökade resurser – t.ex i områden med tidigare gruvor (s k ”brown field” situationer)
 • I nuläget fokus på svenska projekten Stekenjokk och Levi och det norska projektet Jomafältet
 • Utveckling av Joma som sannolik centralort för anrikning och deponi
 • Övriga mineraliseringar utgör satellitprojekt vars mineralresurser kan transporteras in till det centrala anrikningsverket
 • Identifiera, förvärva och utveckla ytterligare projekt så att de totala mineralresurserna ökar
 • I samband med igångsatt gruvdrift bjuda in större industriell partner som medinvesterare eller sälja projektet

Tillstånd:

Bolaget innehar följande mineraltillstånd och har följande ansökningar inlämnade eller påbörjade:

 • Ansökan om bearbetnings koncession i Sverige (Västerbotten/Jämtland)
  • Stekenjokk
  • Levi
 • Undersöknings tillstånd i Sverige (Jämtland)
  • Stora Blåsjön Syd
  • Ankarvatten
 • Utvinningsrätt och påbörjad reguleringsplan i Norge (Trøndelag)
  • Jomafältet
 • Undersökningstillstånd i Norge (Trøndelag)
  • Gjersvik

Träffa Vilhelmina Mineral

<>

Intervju med Peter Hjorth, VD Vilhelmina Mineral på TradeVenue 19 oktober 2018

<>>

Vilhelmina Minerals vd Peter Hjorth presenterar bolaget på ProHearings 14 september 2018

Memorandum

Teaser