Aktiekapital

Aktiekapitalet i Vilhelmina Mineral är 1 657 291,6 kronor fördelat på 16 572 916 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring i antal aktier Förändring i aktiekapital (Tkr) Totalt aktiekapital (Tkr) Totalt antal aktier Kvotvärde (Kr) Teckningskurs (Kr)
2010 Nybildning 100 100 100 1 000 100,00 1,00
2011 Nyemission 25 3 103 1 025 100,00 10 000,00
2011 Nyemission 263 26 129 1 288 100,00 21,950,00
2011 Aktiesplit 6 438 712 0 129 6 440 000 0,02 -
2012 Fondemission - 515 644 6 440 000 0,10 -
2013 Nyemission 474 236 47 691 6 914 236 0,10 4,50
2017 Nyemission 3 457 118 346 1 037 10 371 354 0,10 2,17
2018 Nyemission 700 000 70 1 107 11 071 354 0,10 0,10
2018 Nyemission 3 457 118 346 1 453 14 528 472 0,10 2,17
2018 Nyemission 2 044 444 204 1 657 16 572 916 0,10 3,00