Aktien

Vilhelmina Mineral har gett ut 16 572 916 aktier i ett aktieslag.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 juni 2019.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och aktier
Vilhelmina Minerals Inc. 7 766 086 46,86%
Lovisagruvan AB 1 400 000 8,45%
Dahllöf, Jonas 1 250 000 7,54%
Upscale Aktiebolag 1 122 964 6,78%
Lovisagruvan Utveckling AB 597 222 3,60%
Hjorth, Peter 580 000 3,50%
Gradisca Invest AB 564 756 3,41%
Övriga 3 291 888 19,86%
     
Total 16 572 916 100,00%

Mentor

beQuoted AB är utsedd till Mentor.
E-post info@beQuoted.com
Telefon 08 - 692 21 90

Sturegatan 32
114 36 Stockholm