Aktien

Vilhelmina Mineral har gett ut 28 077 412 aktier i ett aktieslag.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2020.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och aktier
Nickel Mountain Resources AB (Publ) 26 590 116 94,7%
Övriga 1 487 296 5,3%
     
Total 28 077 412 100,00%

Mentor

beQuoted AB är utsedd till Mentor.
E-post info@beQuoted.com
Telefon 08 - 692 21 90

Sturegatan 32
114 36 Stockholm