Aktien

Vilhelmina Mineral har gett ut 16 572 916 aktier i ett aktieslag varav 15 550 694 var betalda och registrerade per 2018-12-31.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2018.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och aktier
Vilhelmina Minerals Inc. 6 914 236 44,46%
Lovisagruvan AB 1 400 000 9,00%
Dahllöf, Jonas 1 250 000 8,04%
Upscale Aktiebolag 1 060 000 6,82%
Lovisagruvan Utveckling AB 597 222 3,84%
Hjorth, Peter 550 000 3,54%
Gradisca Invest AB 501 792 3,23%
Övriga 3 277 444 21,08%
     
Total 15 550 694 100,00%