Aktien

Vilhelmina Mineral har gett ut 16 572 916 aktier i ett aktieslag.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 1 maj 2018.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och aktier
Vilhelmina Minerals Inc. 6 914 236 47,59%
Lovisagruvan AB 1 400 000 9,64%
Dahllöf, Jonas 1 250 000 8,60%
Upscale Aktiebolag 1 060 000 7,30%
Lovisagruvan Utveckling AB 597 222 4,11%
Hjorth, Peter 550 000 3,79%
Gradisca Invest AB 501 792 3,45%
Nodor AB 447 222 3,08%
Hjort, Jan 375 000 2,58%
SEB 125 000 0,86%
Markensten, Johan 100 000 0,69%
Dividend Sweden AB 70 000 0,48%
Walerud & Partners Aktiebolag 65 000 0,45%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 62 500 0,43%
Josefsson, Glenn 50 000 0,34%
Montana Sweden Aktiebolag 50 000 0,34%
Nordea Bank AB (publ) 50 000 0,34%
Övriga 860 500 5,92%
Total 14 528 472 100,00%