Investerare

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet. Här kan du läsa våra pressmeddelanden och ta del av annan finansiell information såsom rapporter och aktieinformation.

Har du ytterliga frågor är du varmt välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Pressmeddelanden

2019-03-15

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com.

2019-03-01

Styrelsen i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har beslutat om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i det nybildade dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB ("Upgrade Mineral"). Beslutet har skett med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 augusti 2018. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Upgrade Mineral är den 7 mars 2019.

Finansiella rapporter

15 mars 2019
12 februari 2019
13 november 2018
14 augusti 2018
21 mars 2018
09 juni 2017
04 maj 2016

Finansiell kalender

april 25 2019
Årsstämma
maj 10 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 09 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 08 2019
Delårsrapport Q3 2019