Investerare

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet. Här kan du läsa våra pressmeddelanden och ta del av annan finansiell information såsom rapporter och aktieinformation.

Har du ytterliga frågor är du varmt välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Pressmeddelanden

2019-05-14

Första kvartalet (januari - mars 2019)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr
2019-05-03

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 3 maj beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument.

Finansiella rapporter

15 mars 2019
12 februari 2019
13 november 2018
14 augusti 2018
21 mars 2018
09 juni 2017

Finansiell kalender

augusti 09 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 08 2019
Delårsrapport Q3 2019